นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้งาน 1. ความเชื่อถือและความโปร่งใส เราที่ Muzyphone มุ่งเน้นที่จะรักษาความเชื่อถือและความโปร่งใสต่อลูกค้าอย่างสูงสุด โดยการจัดการข้อมูลของลูกค้าในลักษณะที่เป็นส่วนตัวและปกป้องความลับของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ทางเรามั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าจะถูกใช้งานอย่างเหมาะสมและเพียงเพื่อการทำธุรกิจเท่านั้น 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและเมื่อได้รับการยินยอมจากลูกค้าโดยชัดแจ้ง ข้อมูลที่เรารวบรวมจะใช้เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจเท่านั้น และจะไม่ถูกโอนย้ายหรือขายให้กับบุคคลภายนอก 3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าให้มีความเข้มงวดและเป็นส่วนตัว โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีอำนาจและป้องกันการสูญเสียหรือการทำลายข้อมูล 4. การแจ้งเตือนและการอัปเดต เราจะให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว และเราจะอัปเดตนโยบายอย่างเหมาะสมตามความเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย 5. สอบถามและการติดต่อ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการใช้งาน ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่ 0652535959 หรือ Line@ : @Muzyphone นโยบายข้างต้นจะช่วยให้ Muzyphone มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของเราจะเป็นไปตามหลักการความเป็นส่วนตัวและการใช้งานที่ถูกต้องและเป็นธรรมสำหรับลูกค้าทุกท่าน หากต้องการปรับแต่งหรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับความต้องการของ Muzyphone สามารถทำได้ตามต้องการ